İlçe Geneli Ortaokullar Arası 9. FEMATYA (FEN-MATEMATİK ve TÜRKÇE YARIŞMASI)

Tarih : 04 Nisan 2013, Perşembe 11:00:00    Okunma sayısı: 2976

ORTAOKUL 5, 6, ve 7. SINIFLAR GELENEKSEL   FEN-MATEMATİK ve TÜRKÇE YARIŞMASI ( FEMATYA )

SINAV MÜFREDATI

 

11 Nisan 2015 Cumartesi günü ilçe geneli ortaokul 5,6,7. sınıflar arası yapılacak olan Fen – Matematik ve Türkçe yarışmasında soru sorulacak konular aşağıda belirtilmiştir.

ORTAOKUL 5. Sınıf Matematik konuları;

 •  4. Sınıf Matematik Müfredatı,
 •  Doğal sayılar (sayılar ve işlemler)
 •  Doğal sayılarda dört işlem, 
 •  Üçgenleri Sınıflandırma, 
 •  Zaman ölçme,
 •  Veri işleme,
 •  Veri analizi ve yorumlama,
 •  Temel geometrik kavramlar,
 •  Kesirler,
 •  Ondalık sayılar,
 •  Zekâ - Mantık soruları,

ORTAOKUL 6. Sınıf Matematik konuları;

 • 5.Sınıf Müfredatı,
 • Doğal sayılarla işlemler,
 • Çarpanlar ve katlar,
 • Açılar,
 • Oran,
 • Kesirlerde dört işlem,
 • Ondalık gösterim,
 • Veri işleme,
 • Tam sayılar ve dört işlemi,
 • Cebirsel ifadeler,
 • Alan ölçme,
 • Zekâ mantık soruları,

ORTAOKUL 7. Sınıf Matematik konuları;

 • 6. Sınıf Matematik Müfredatı 
 • Tamsayılar ve problemleri,
 • Rasyonel sayılarda dört işlem ve problemleri,
 • Cebirsel ifadeler ve örüntüleri,
 • Denklemler,
 • Koordinat sistemi,
 • Oran-Orantı,
 • Yüzde hesaplamaları,
 • Üç doğrunun arkadaşlığı,
 • Çokgenler ve örüntü-süsleme,
 • Eşlik benzerlik,
 • Dörtgenler ve alanları, çevreleri,
 • Çember ve dairede açılar ve uzunluk,
 • Zekâ – Mantık soruları,

ORTAOKUL 5. Sınıf Fen Bilimleri konuları;

 • Vücudumuzun bilmecesini çözelim,
 • Kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi,
 • Madde değişimi,
 • Işığın ve sesin yayılması,
 • Canlılar dünyasını gezelim,

ORTAOKUL 6. Sınıf Fen Bilimleri konuları;

 • Vücudumuzdaki sistemler,
 • Kuvvet ve hareket,
 • Maddenin tanecikli yapısı,
 • Işık ve ses,
 • Bitki ve hayvanlarda büyüme, üreme, gelişme

ORTAOKUL 7. Sınıf Fen Bilimleri konuları;

 • Vücudumuzda sistemler
 • Kuvvet ve hareket
 • Yaşamımızdaki elektrik,
 • Maddenin yapısı ve özellikleri,

ORTAOKUL 5. Sınıf Türkçe konuları;

 • Sözcük Anlamı
 • Cümle Anlamı
 • Parçada Anlam, 
 • Sözcük Türü,
 • Noktalama İşaretleri,
 • Yazım Kuralları,

ORTAOKUL 6. Sınıf Türkçe konuları;

 • Sözcük Anlamı,
 • Cümle Anlamı,
 • Parçada Anlam,
 • Ekler,
 • Sözcük Türü,
 • Noktalama İşaretleri,
 • Yazım Kuralları,

ORTAOKUL 7. Sınıf Türkçe konuları;

 • Sözcük Anlamı,
 • Cümle Anlamı,
 • Parçada Anlam,
 • Fiil-Ek Fiil,
 • Sözcük Türleri,
 • Yazım Kuralları,
 • Noktalama İşaretleri,

 

YARIŞMA KURALLARI: 

1- Yarışma ilçe geneli ortaokul 5,6 ve 7.sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşecektir.
2- Yarışmaya her okuldan okul idaresinin belirlediği 5, 6 ve 7. sınıflardan 7’şer öğrenci katılabilecektir. Katılım listesi (öğretmen ismi ile birlikte) okul idaresi tarafından 07 Nisan 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar okulumuz Öğrenci İşlerine ulaştırılacaktır.
3- Yarışma 11 Nisan 2015 Cumartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında Özel Delta Ortaokulu'nda yapılacaktır.
4- Özel Delta Ortaokulu yarışmayı düzenleyen kurum olduğu için sadece organize görevi yapacak olup okulumuz öğrencileri yarışmaya girmeyecektir.
5- Yarışma bireysel sınav şeklinde çoktan seçmeli olacaktır.

 

DEGERLENDİRME: 

1- Sınav sonuçları 5 gün içerisinde okul web sayfasında FEMATYA bölümünde duyurulacaktır. Soruların puan değerleri 2 puandır.
2- Puan eşitliği durumunda doğum tarihi küçük olan öğrenci sıralamada öne alınacaktır.
3- Sınav öncesi ve ödül törenine kadar olan süreçlerde bilim kurulu çalışmaları büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütecek, bütün değerlendirmeler bilgisayar ortamında yapılacaktır.
4- Sıralama ortaokul 5,6 ve 7. sınıflar için ayrı ayrı düzenlenecektir.
5- Sorular çoktan seçmeli olup 4 şıktan oluşacak, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
6- 5, 6 ve 7. Sınıflara Fen Bilimleri branşından 15, Türkçe branşından 15 ve Matematik branşından 20 olmak üzere toplamda 50 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dk. olacaktır.

 

ÖDÜLLER: 

1- Yarışmaya katılan tüm okullara ve dereceye giren öğrencilere katılım belgesi verilecektir.
2- 5, 6 ve 7.Sınıflara ayrı ayrı olmak üzere dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerine aşağıdaki ödüller verilecektir.
3- Ödül töreni 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 13.30’da yapılacaktır.

                                                                   

 ÖDÜLLER

 

Öğrenciye

Öğretmene

Okula

BİRİNCİLİK

Tablet PC 7”

Gr. Altın

Digital Fotoğraf Makinesi

İKİNCİLİK

Bisiklet

Gr. Altın

Digital Fotoğraf Makinesi

ÜÇÜNCÜLÜK

HD Video Kamera

Gr. Altın

Digital Fotoğraf Makinesi